blog

our news

Envolvent Ràdio #15

Online el nou programa amb molts temes inèdits! Christian Loffler remesclat per Monokle, No-Face i Red Axes. Novetats discogràfiques de Le Motel i el remix de Lusine per a Morgan Visconti. La sessió exclusiva d’aquesta setmana ens ve de les mans del trio de Badajoz, Gameboyz.

Nuevo programa online con muchos temas inéditos! Christian Loffler remezclado por Monokle, No-Face y Red Axes.  Novedades discográficas de Le Motel y el remix de Lusine para Morgan Visconti. La sesión exclusiva de esta semana nos viene de la mano del trio de Badajoz, Gameboyz.

Envolvent Ràdio #15

Leave Reply

You must be logged in to post a comment.