blog

our news

Envolvent Ràdio #14

Online el programa nº14, amb un tema inèdit de Snow Ghosts, novetats de My Panda Shall Fly, Marcos Cabral, Beautiful Swimmers i Audion remesclat per Daniel AveryLa sessió ve a càrrec de Xevi Turont.

Online el programa nº14, con un tema inédito de Snow Ghosts, novedades de My Panda Shall Fly, Marcos Cabral, Beautiful Swimmers y Audion remezclado por Daniel Avery. La sesión nos llega de la mano de Xevi Turont.

Envolvent Ràdio #14

Leave Reply

You must be logged in to post a comment.